Đây là hướng dẫn về công tác tuyển sinh, đào tạo được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) ban hành hôm 21/2, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trước tác động của bệnh Convid-19.

Theo đó, các Sở LĐ-TB&XH, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (các trường) cần tăng cường các nhóm giải pháp tuyển sinh, tổ chức đào tạo trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội.

Dù bối cảnh dịch bệnh Convid-19 đang diễn biến phức tạp và kéo dài, công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo trong năm học 2020 vẫn cần đảm bảo công tác thực hiện ổn định theo kế hoạch đã đề ra.

Đẩy mạnh đăng ký tuyển sinh trên các phương tiện truyền thông

Bên cạnh đó, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp lưu ý đẩy mạnh việc đăng ký, xây dựng các chương trình truyền thông về tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp của trường trên các website của các cơ quan truyền thông hoặc các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương và trung ương.

Cụ thể, các trường cần xây dựng, bổ sung công cụ hỗ trợ trực tuyến (live chat) trên các website của trường, thường xuyên cử cán bộ, giáo viên quản lý, theo dõi nhằm kịp thời hỗ trợ người học trong việc tìm hiểu thông tin, tư vấn nghề nghiệp và đăng ký dự tuyển.

Đồng thời, việc xây dựng các ấn phẩm truyền thông số (sách, cẩm nang, thông tin, tranh ảnh, tài liệu, clip) về tư vấn, hướng nghiệp cần được chú trọng. Trong đó có các thông tin về nhà trường và hoạt động đào tạo nghề nghiệp của trường để đăng tải trên các chuyên trang tuyển sinh và các phương tiện thông tin đại chúng.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cũng đề nghị các Sở LĐ-TB&XH đặt liên kết đến địa chỉ trang tuyển sinh trực tuyến của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trên trang thông tin điện tử của Sở (nếu có) để thuận tiện cho việc truy cập của người học.

Đặc biệt, các sở LĐ-TB&XH và các trường không tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn khi chưa bảo đảm an toàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Các trường theo lĩnh vực, vùng miền, nghiên cứu, thiết lập ra nhóm trường liên kết tuyển sinh, xây dựng Website chung để tổ chức tuyển sinh, xét tuyển trực tuyến, chia sẻ thông tin, dữ liệu về hồ sơ đăng ký tuyển sinh, đào tạo.

Đẩy mạnh việc đăng ký dự tuyển trực tuyến qua website của nhà trường, Trang tuyển sinh của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp http://tuyensinh.gdnn.gov.vn/ thực hiện việc xét tuyển và thông báo kết quả trúng tuyển trên các website của trường hoặc thông qua các thiết bị di động.

Đề phòng trường hợp tình hình dịch bệnh Convid-19 còn kéo dài, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp chỉ đạo các trường tùy từng điều kiện cụ thể, nghiên cứu, điều chỉnh kế hoạch, chương trình đào tạo, phân công giáo viên giảng dạy cho phù hợp.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh trên cần đảm bảo sử dụng thời gian dự phòng (nếu có) hoặc giảm thời gian nghỉ hè vào thời gian học tập chính khóa.

Đồng thời, các trường cần đẩy nhanh việc số hóa các nội dung, môn học, mô đun phù hợp (ví dụ như các môn đun, môn học lý thuyết; các chuyên đề; các loại tài liệu giảng dạy, học tập...) để thực hiện đa dạng hóa các phương thức tổ chức đào tạo, đẩy mạnh đào tạo trực tuyến (online) đối với các nội dung, môn học, mô đun phù hợp phục vụ công tác giảng dạy cả trong và sau dịch bệnh Convid-19;

Bên cạnh đó, các trường cần xây dựng và phát triển hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến, hệ thống đào tạo trực tuyến (E-learning) và khuyến khích giáo viên nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thiết kế, xây dựng các bài giảng điện tử.

Chú trọng xây dựng liên lạc trực tuyến

Tổng cục giáo dục nghề nghiệp lưu ý việc xây dựng hệ thống liên lạc điện tử, trực tuyến với các nhóm học sinh, sinh viên theo khoa, khóa học trên website của trường hoặc các trang mạng xã hội (live chat), thường xuyên giữ liên lạc với học sinh, sinh viên để cung cấp.

                                                                                                                    Hoàng Mạnh/Dantri.com.vn