Nhằm mục đích bảo đảm mục tiêu đào tạo, giúp HSSV phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và kỹ năng nghề nghiệp. Nhà trường đẩy mạnh công tác giáo dục cho HSSV với các hoạt động thiết thực nhằm giáo dục động cơ, thái độ học tập, thái độ nghề nghiệp, vốn sống và kỹ năng sống cho HSSV chuẩn bị hành trang bước vào đời thành công cùng nghề nghiệp.

Ngày 9-10/5/2024 khoa Kinh tế - Du lịch và Dịch vụ đã có 1 chuyến ngoại khoá tại một số địa điểm với các loại hình kinh tế đa dạng như:

- Công ty TNHH MTV HYGIE & PANACEE (mô hình khởi nghiệp tiêu biểu của TP Cần Thơ) chuyên SX - KD trà dược liệu.

- Khu thực hành du lịch sinh thái resort của trường Đại học Nam Cần Thơ.

- Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Chuyến ngoại khoá đã giúp cho HSSV có thêm nhiều trải nghiệm về thực hành nghề nghiệp, bổ sung thêm nhiều kiến thức và kỹ năng mềm cần thiết giúp các em dễ dàng thích nghi với cuộc sống bên ngoài nhà trường sau khi tốt nghiệp.

Một số hình ảnh buổi ngoại khóa: