Sáng ngày 19.1.2024, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2023 và phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng nhân lực từng ngành, nghề đào tạo năm 2024.

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá kết quả triển khai công tác tuyển sinh năm 2023 và triển khai những định hướng của Ban giám hiệu Nhà trường trong công tác tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh năm 2024. Phân tích đánh giá nhân lực cho từng ngành nghề đào tạo, dựa trên đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất, trang thiết bị đề xác chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm cho từng ngành, nghề đào tạo.

Tất cả cán bộ, giảng viện, giáo viên, nhân viên thể hiện cao tinh thần trách nhiệm để thảo luận, trao đổi và đóng góp các ý kiến nhằm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ công tác tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh năm 2024 của Nhà trường.