Căn cứ nội dung cuộc họp giao ban ngày 06/01/2022. Sau khi nghe đại diện khối chuyên môn và khối gián tiếp báo cáo thực hiện nhiệm vụ trong tháng 12 và kế hoạch thực hiện tháng 01/2022. Thầy Trần Công Chánh - Hiệu trưởng nhà trường, chủ tọa cuộc họp thống nhất cao với nội dung báo cáo và Kết luận chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung như sau:

I. Tình hình chung.

- Thay mặt Ban Giám hiệu Nhà trường đánh giá và ghi nhận tinh thần làm việc của các đơn vị phòng, khoa, trung tâm trong tháng qua đã có nhiều cố gắng vượt bậc hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19. Nhà trường đã làm tốt công tác chuyên môn, không để xảy ra đứt gãy, tiến độ công việc diễn ra hoạt động thường xuyên, đem lại hiệu quả thiết thực góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

- Với chủ đề “Chia sẻ - Đồng thuận - Niềm tin - Trách nhiệm” của nhà trường được phát động trong thời gian qua, cho thấy toàn thể đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức người lao động nhà trường đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc cho năm học mới 2021-2022 có nhiều triển vọng, nhiều chuyển biến thay đổi tích cực, phù hợp với xu thế phát triển mới của nhà trường trong giai đoạn hiện nay; đội ngũ cán bộ, giảng viên ngày càng tinh gọn, chất lượng. Quản lý nhà trường theo hướng quản trị doanh nghiệp, quản lý hoạt động giảng dạy theo hướng học thuật.

- Hiệu trưởng nhà trường thống nhất đánh giá cao những nhận xét của 02 khối, nhất trí với các nhiệm vụ định hướng đề ra trong tháng 01/2022 và tầm nhìn những tháng tiếp theo; tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn hạn chế kỹ thuật tác nghiệp của một số ít cá nhân chưa đáp ứng nhu cầu, cần phải nâng lên, phải tương tác làm việc nhóm với nhau nhiều hơn.

- Tầm nhìn quán xuyến tự chủ còn hạn chế chưa đi vào chiều sâu, tư duy sáng tạo trong thời gian tới cần phải đột phá đẩy mạnh như: công tác học thuật trong năm 2022 phải tăng cường đổi mới khả năng tay nghề của cá nhân, từng vị trí việc làm phải gắn với thực tiễn công việc thông qua các hoạt động phong trào, diễn đàn… phải tích lũy kinh nghiệm rút ra được bài học kinh nghiệm của từng cá nhân.

- Trong năm 2022 để công tác sinh hoạt học thuật được diễn ra xuyên suốt trong năm. Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng 10 chủ đề sinh hoạt học thuật, qua đó từng đơn vị phòng, khoa, trung tâm áp dụng triển khai thực hiện cụ thể theo đặc điểm của từng đơn vị, cụ thể như sau:

1. Kỹ năng tập trung nâng cao tư duy tích cực của người quản lý và học sinh, sinh viên.

2. Kỹ năng tư duy sáng tạo.

3, Kỹ năng làm việc nhóm

4. Kỹ năng sáp lập mục tiêu

5. Kỹ năng quản lý dự án gắn với ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp

6. Kỹ năng công tác xã hội, cộng đồng gắn với công tác tuyển sinh.

7. Kỹ năng truyền thông cá nhân gắn với mối quan hệ xã hội

8. Kỹ năng tư vấn phản biện khoa học kỹ thuật

9. Kỹ năng tư duy tích cực gắn với thành công trong cuộc sống hạnh phúc.

10. Kỹ năng chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần.

II. Nhiệm vụ công tác khối chuyên môn trong tháng 01/2022.

1. Công tác tổ chức sơ kết học kỳ I, năm học học 2021-2022  thống nhất lớp nào hoàn thành thì tổ chức sơ kết, các lớp còn lại ghép tổ chức sơ kết sau (thời gian giao phòng Đào tạo các khoa thống nhất trình Ban giám hiệu)

2. Tổ chức lễ tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên cuối khóa Ban Giám hiệu thống nhất tổ chức lễ trang trọng trao bằng trực tiếp cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường để cho các em có ấn tượng, cảm xúc, kỷ niệm sâu lắng trong thời gian tham gia học tập tại trường; riêng đối với tổ chức lễ sơ kết học kỳ 1, năm học 2021-2022 căn cứ vào tình hình thực tế, các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh có điều chỉnh cấp độ, phương thức sẻ tổ chức trực tiếp hay trực tuyến như thế nào (giao Phòng Đào tạo theo dõi tham mưu cho BGH và chuẩn bị chương trình lễ, phối hợp Phòng TC-HC, Phòng CTHS thực hiện nhiệm vụ)

3. Sau khi sơ kết học kỳ I, năm học 2021-2022 các đơn vị rà soát lại các đầu việc triển khai thực hiện đều phải có hồ sơ lưu trữ cho từng hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học, hội nghị công tác tuyển sinh, diễn đàn ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, nhận xét, đánh giá, kết luận các hội nghị, chương trình lễ phát bằng, lễ sơ kết học kỳ (các đơn vị thực hiện).

4. Tập trung bổ sung hoàn thiện tất cả hồ sơ minh chứng tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục. Kiểm tra lại toàn bộ quy trình công việc, các ý kiến tiếp thu đóng góp của hội đồng và của chuyên gia (giao Thầy Võ Chí Quốc thực hiện)

5. Hoàn thiện báo cáo đánh giá 02 chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi thú y (giao thầy Châu Minh Hiền chủ trì thực hiện).

6. Riêng 06 chương trình công tác trọng tâm năm học 2021-2022 đã được triển khai, từng cá nhân được phân công làm nhóm trưởng chủ động xây dựng kế hoạch, nhóm nào xây dựng xong đăng ký với thư ký trình hội đồng thông qua xét duyệt kế hoạch. Song song với các nhóm chuyên trách, trưởng các đơn vị phòng, khoa, trung tâm tổ chức xây dựng đề án tổng thể của đơn vị mình và phân công giảng viên xây dựng chường trình cấp khoa. (giao Thầy Trần Văn Út Chính – Thư ký theo dõi các nhóm thực hiện).

7. Trưởng các đơn vị khối chuyên môn quan tâm đôn đốc đội ngũ giảng viên hoàn tất tên đề tài, SKKN, nhiệm vụ giải pháp, ý tưởng sáng tạo... đầu tháng 02/2022 hội đồng khoa học nhà trường tiến hành tổ chức nghiệm thu tên đề tài khoa học (giao Thầy Châu Minh Hiền theo dõi đôn đốc thực hiện)

8. Hoạt động học thuật xây dựng kế hoạch học thuật gắn với 10 chủ đề, từng nhóm kỹ năng xây dựng đề cương, kế hoạch, chương trình...triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn thể đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh, sinh viên nhà trường (các đơn vị tổ chức thực hiện)

9. Các hội nghị chú ý nội dung chủ đề  “Tự chủ, tự chịu trách nhiệm“ viết báo cáo tham luận; tổng kết các hoạt động KHCN của nhà trường trong năm 2022 và những năm tiếp theo (giao Thầy Phạm Mạnh Cường); hội nghị phát triển chương trình đạo tạo (giao thầy Châu Minh Hiền); hội nghị chuyên đề đảm bảo chất lượng (giao Thầy Võ Chí Quốc); Hội thảo chuyên đề tự chủ, tự chịu trách nhiệm (giao Cô Nguyễn Thị Kim Thi). Tất cả các chuyên đề hội nghị đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tư duy sáng tạo trong từng lĩnh vực mang lại hiệu quả, kết quả thiết thực.

10. Chủ trì xây dựng đề án số hóa hoạt động giáo dục nghề nghiệp của trường các thầy, cô tham gia được thực hiện miễn trừ, quy đổi theo quy định hiện hành. (Giao Thầy Phạm Mạnh Cường chủ trì, Thầy Châu Minh Hiền, Thầy Trần Văn Út Chính, Ông Huỳnh Quốc Thắng, Ông Trần Quốc Tại phối hợp thực hiện)

11. Cập nhật chiến lược phát triển giáo dục của nhà trường, tổ chức đối chiếu ban hành các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Tổng Cục GDNN. Ban hành kế hoạch kiểm tra toàn diện nhà trường (giao Thầy Võ Chí Quốc, xây dựng ban hành, thời gian 15/01/2022 hoàn tất). Trong đó cập nhật những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 01/2022 như sau: Kiểm tra việc thực hiện quy trình sửa chữa, mua sắm; kiểm tra các nguồn thu tài chính của đơn vị, kiểm tra đối chiếu thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ; kiểm tra lưu trữ hồ sơ, danh mục hồ sơ lưu trữ các đơn vị; kiểm tra việc triển khai thực hiện quy chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm;kiểm tra kế hoạch cá nhân cán bộ quản lý, nhà giáo (đặc biệt là kế hoạch học tập thực tế, kế hoạch thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh); đồng thời giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 12 trước trong và sau tết nguyên đán Nhâm Dần 2022; giám sát cán bộ, giảng viên và viên chức người lao động trong việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay.

12. Triển khai kết luận hội nghị tuyển sinh, công bố rộng rãi trong toàn đội ngũ, công tác viên tuyển sinh; đặc biệt thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm đã được chủ tọa kết luận tại hội nghị

III. Nhiệm vụ công tác khối gián tiếp trong tháng 01/2022.

1. Chủ động nắm bắt tình hình phương án của lãnh đạo tỉnh trong việc trả lại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trong thời gian trưng dụng làm khu cách ly phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, có ngôi trường mới xây của nhà trường, thường xuyên liên hệ tiếp cận nắm bắt thời gian lên phương án di dời trường (Giao Bà Nguyễn Thị Kim Thi – PHT và phòng TC-HC thực hiện)

2 Tiếp tục liên hệ UBND tỉnh, sở Nội vụ tiến độ thành lập Hội đồng trường. Chủ động nghiên cứu, triển khai Nghị quyết số 182-NQ/ĐUKTKT ngày 03/11/2021 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật về “Phát huy vai trò tự chủ trách nhiệm đối với các phòng, khoa, trung tâm trong nhà trường”. Phối hợp với các đơn vị phòng, khoa rà soát, nhân sự, vị trí việc làm, số lượng của đơn vị mình, tổng hợp xây dựng kế hoạch chung nhu cầu tuyển dụng mới. (giao Bà Nguyễn Thị Kim Thi - PHT, chủ trì thực hiện).

3. Hoàn thiện danh mục hồ sơ lưu trữ năm 2021, bổ sung danh mục hồ sơ lưu trữ năm học 2021-2022, gắn với hồ sơ lưu trữ, minh chứng theo tiêu chí, tiêu chuẩn đảm bảo kiểm định, đánh giá chất lượng (Giao Thầy Phạm Mạnh Cường chủ trì, Cô Nguyễn Thị Kim Thi, Thầy Võ Chí Quốc, Thầy Châu Minh Hiền và phòng TCHC, phòng KTKĐ phối hợp thực hiện)

4. Từng đơn vị chủ động lập kế hoạch trước trong và sau tết nguyên đán Nhâm Dần, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 12 và phòng, chống dịch Covid-19. Thường xuyên bám sát kế hoạch bên ngoài, tham gia các hội nghị tổng kết năm của các sở, ngành có liên quan, Tổng Cục GDNN gắn với một số nhiệm vụ của trường như đề án sáp nhập, tiến độ thực hiện đề án thành lập hội đồng trường. (giao Bà Nguyễn Thị Kim Thi - PHT, chủ trì thực hiện).

5. Đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ duy tu, sửa chữa một số hạng mục tại khu giảng dạy, nhà khách, tiến hành nghiệm thu đưa vào sử dụng, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ công tác kiểm kê tài sản cuối năm 2021, tổng hợp dự thảo kế hoạch mua sắm, trang thiết bị phục vụ giảng dạy theo yêu cầu các khoa, tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ. (giao phòng Tổ chức – Hành chính chủ trì phối hợp thực hiện).

6. Tiếp tục phối hợp khoa Nông nghiệp - Thủy sản đôn đốc thực hiện kế hoạch khai thác đưa vào sử dụng thiết bị ngành trọng điểm mới mua sắm, trang bị cho 2 ngành NTTS và CNTY, đồng thời lập kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì tài sản theo định kỳ. Tiếp tục phối hợp với khối chuyên môn xây dựng đề án ngành nghề mới, tiếp cận nguồn vốn trọng điểm quốc gia đầu tư mua sắm trang thiết bị (Phòng KHTC, Phòng TC-HC, Khoa NN-TS phối hợp thực hiện, giao Cô Nguyễn Thị Kim Thi, PHT phụ trách chỉ đạo thực hiện)

7. Đối với Trung tâm Thực nghiệm – Sản xuất tiếp tục phối hợp với khoa Nông Nghiệp – Thủy sản triển khai các dự án sản xuất; phát động rộng rãi trong đội ngũ cán bộ, viên chức người lao động trong và ngoài trường, góp vốn đầu tư, thực hiện mô hình sản xuất, chăn nuôi; đặc biệt chú trong công tác phòng, ngừa dịch bệnh, chủ động mời chuyên gia tư vấn kỹ thuật thực hiện phòng ngừa.

 8. Công đoàn, Đoàn thanh niên phối hợp phát động tổ chức ra quân vệ sinh trường lớp, phòng học, phòng làm việc chào mừng tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đồng thời tổ chức thăm hỏi tặng quà cho cán bộ lãnh đạo hưu trí qua các thời kỳ. Riêng đối với chế độ chính sách cho viên chức, công đoàn viên nhà trường không phân hóa, thực hiện theo thực tế. Chủ động nắm bắt kịp thời tình hình đời sống công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, biến cố, tổ chức thăm hỏi động viên và hỗ trợ chế độ chính sách.

IV. Tổ chức thực hiện.

Công tác hội ý tuần, giao ban tháng đề nghị các đơn vị duy trì chế độ hội, họp thường xuyên.

- Hội nghị công tác giao ban tháng 02 năm 2022 Ban Giám hiệu nhà trường sẽ tổ chức mở rộng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đầu năm 2022 cũng như lộ trình cả năm 2022 để cho tất cán bộ, quản lý, giảng viên, viên chức người lao động biết và chủ động thực hiện.

+ Đối với khối chuyên môn: giao Thầy Phạm Mạnh Cường - PHT phụ trách chuẩn bị nội dung kế hoạch triển khai thực hiện.

+ Đối với khối gián tiếp: giao Đ/c Nguyễn Thị Kim Thi - PHT phụ trách chuẩn bị nội dung kế hoạch triển khai thực hiện.

Trên đây là ý kiến Kết luận chỉ đạo của Thầy Trần Công Chánh Hiệu trưởng nhà trường về những nội dung công việc trọng tâm tại cuộc họp giao ban tháng 01/2022, các nội dụng khác được Chủ tọa và Ban Giám hiệu thống nhất chỉ đạo trực tiếp đề nghị các đơn vị tiến hành thực hiện và báo cáo kết quả tại cuộc họp giao ban tháng 02/2022./.

HQT