Sáng ngày 14/5/2024, BGH trường do Cô Nguyễn Thị Kim Thi – Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường đã có buổi làm việc Trung tâm thực nghiệm sản xuất. Qua đó, BGH đã khảo sát thực tế hiện trạng cơ sở vật chất để mở rộng quy mô, cải tạo, chuyển đổi mục đích sử dụng một số công trình tại Trung tâm nhằm đáp ứng cơ bản các điều kiện tối thiếu cho hoạt động thực hành nghề Chế biến thủy sản.

     Tại buổi làm việc BGH cũng đã kiểm tra mô hình nuôi cá chốt tại Trung tâm thực nghiệm với diện tích ao nuôi khoảng 1.500m2, số lượng cá giống thả nuôi 60.000 con. Sau 6 tháng nuôi, ước tỷ lệ sống đạt khoảng 90%, trọng lượng khoảng 30 gram/con, sản lượng dự kiến khoảng 1,2 đến 1,4 tấn. Mô hình nuôi đảm bảo qui trình nuôi sạch, không sử dụng thuốc kháng sinh thay vào đó các kỹ sư tại Trung tâm sử dụng men vi sinh trong suốt quá trình nuôi nhằm cảu thiện tốt các chỉ tiêu chất lượng nước và giúp cá phát triển tốt.

 

Phạm Xuân Diễm My