Ngày 6/1/2022, Trường Cao đẳng KT-KT tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh và phân tích, đánh giá nhân lực từng ngành, nghề đào tạo năm 2022. Theo đánh giá, qui mô đào tạo năm 2022 của đơn vị đạt 90% chỉ tiêu đề ra, so năm 2021 tăng 44%.

Về ngành nghề đào tạo: Trình độ cao đẳng có 5 nghề. Trong đó, 02 ngành, nghề có SV theo học tương đối: nghề Nuôi trồng thuỷ sản và Kế toán. Trình độ trung cấp có 11 nghề. Trong đó, 03 ngành, nghề có SV theo học đông nhất: nghề Tin học ứng dụng, Kế toán doanh nghiệp và Nuôi trồng thuỷ sản. Trong đó, nghề Tin học ứng dụng, Kế toán doanh nghiệp trong phạm vi cho phép vượt 10% trong cùng nhóm ngành, nghề đào tạo.

Theo dự kiến nhu cầu nhân lực theo ngành, nghề đào tạo năm 2023, đơn vị sẽ đào tạo 150 học viên hệ cao đẳng (nuôi trồng thủy sản 70 học viên, công nghệ thông tin 30 học viên, kế toán 30 học viên và thú y 20 học viên), 535 học viên hệ trung cấp (các ngành như: kế toán doanh nghiệp, nuôi trồng thủy sản, tin học ứng dụng, chế biến và bảo quản thủy sản…), 1080 học viên sơ cấp và thường xuyên.

Sau khi đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyển sinh, đơn vị cũng đã đề ra giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới như: Phát triển mới một số ngành, nghề tương lai; Mạnh dạn loại bỏ những chương trình đào tạo truyền thống không còn khả thi do nhiều năm tuyển sinh chưa được tốt; Cập nhật nội dung chương trình đào tạo những ngành nghề hiện đang đào tạo theo hướng ứng dụng thực hành, tổ chức dạy học theo hướng năng lực thực hiện; Tiếp tục phát triển đào tạo theo hướng liên thông theo từng cấp trình độ đào tạo; Phát triển thêm một số ngành, nghề mới đáp ứng thời kỳ công nghệ 4.0…

Hình ảnh: