Ngày 14/5/2020,  Thẩm định chương trình đào tạo trình độ Trung cấp năm 2020 nghề Tin học ứng dụng và Công nghệ kỹ thuật phần mềm máy tính.

Sau khi nghe các giảng viên biên soạn chương trình Đào tạo, tổ Tin học đã có những góp ý, thống nhất chương trình đào, chương trình môn học mô đun.

Sao khi tổ tin học thống nhất ý kiến sẽ được thông qua ở cấp khoa và cấp trường trong thời gian tới.