Căn cứ Kế hoạch số 106 ngày 20 tháng 02 năm 2024 của Ban chấp hành Đoàn trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu về việc tổ chức Đại hội đại biểu các Liên chi đoàn Khoa, Chi đoàn cán bộ giáo viên tới Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2024-2027.


Căn cứ Hướng dẫn số 107 ngày 21 tháng 02 năm 2024 của Ban chấp hành Đoàn trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2024-2027.
Được sự chỉ đạo của BTV Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu sau một thời gian tích cực chuẩn bị đầy đủ về văn kiện, nhân sự và các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội.

Được sự thống nhất của Ban thường vụ Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu. Trong 03 ngày 24, 25, 26 tháng 04 năm 2024 lần lượt các Liên chi Đoàn khoa Cơ bản, Luật và Nghiệp vụ; Liên chi Đoàn khoa Kinh tế - Văn hóa;  Liên chi Đoàn khoa Nông nghiệp – Thủy sản trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu long trọng tổ chức Đại hội Đoàn viên tại các Liên chi lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 – 2027.

Đây là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng đối với công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu nói chung và của các Liên chi Đoàn nói riêng; là dịp để đoàn viên thanh niên tập trung trí tuệ, đoàn kết để bầu cử Ban chấp hành Liên Chi đoàn mới có đủ năng lực để giúp Chi đoàn ngày càng vững mạnh toàn diện.

Sau khi lắng nghe báo cáo tổng kết và các ý kiến của đại biểu, đồng chí Trần Xuân Đào  - Bí thư Đoàn Trường CĐ KT-KT Bạc Liêu đã ghi nhận sự nỗ lực, tích cực và nhiệt huyết của tập thể đoàn viên các Liên chi Đoàn, đồng thời nhiệt liệt biểu dương những đóng góp tích cực của chi Đoàn trong công tác Đoàn nhiệm kỳ vừa qua.


Đại hội Đoàn viên Liên chi Đoàn là dịp để các Liên chi Đoàn nhìn nhận, đánh giá lại những mặt đạt được và các điểm còn hạn chế của nhiệm kỳ 2022-2024, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2024-2027.  Đai hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 05 thành viên cho mỗi Liên chi Đoàn gồm: 01 Bí thư, 01 Phó Bí thư, 03 Ủy viên Ban chấp hành.